Akord Web

Akord Micro - Poslovni softver za preduzeća sa jednostavnim robno-materijalnim poslovnim procesima.

Akord Basic - Poslovni softver za preduzeća sa srednje zahtevnim robno-materijalnim i računovodstvenim poslovnim procesima.

Akord ERP

Akord ERP - Sveobuhvatni ERP poslovni softver za najzahtevnije korisnike sa potpuno integrisanim poslovnim procesima iz svih oblasti.

AKORD
Тел/факс: 021/706-575, Инфо број: 0800 021 102, е-маил: office@komunalacvrbas.rs, Веб адреса: www.komunalacvrbas.rs.
Akord Software, 2007-2017.