{"Firma":{"AdresaProfila":"KomunalacVrbas","Pib":"109078726","KratkiNazivFirme":"JKP KOMUNALAC VRBAS","Delatnost":null,"Mesto":"Vrbas","Telefon":"021/706-575","Mail":"office@komunalacvrbas.rs","SajtFirme":"www.komunalacvrbas.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"Инфо број: 0800 021 102, 021 706 575, Капела (0-24): 064 847 4308, 064 847 4359, ПЈ Водовод и канализација (0-24): 021 706 085, ПЈ Чистоћа 021 706 083","IdBaze":2,"IdFirme":2,"PutanjaLogoa":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/2-2-870ae0f9-2295-4fcb-9727-ccad97b8f141.png","PutanjaBanera":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/2-2-e6b2b9ff-9706-4d37-9e25-30e27722f045.png","PutanjaPozadine":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/2-2-1ee2ee8d-aafa-4024-9aa0-64f8b00177eb.jpg","GlavnaBoja":4,"Slike":[],"IdDMSSlike":451,"MailInternetProdaje":"office@komunalacvrbas.rs","Footer":"Тел/факс: 021/706-575, Инфо број: 0800 021 102, е-маил: office@komunalacvrbas.rs, Веб адреса: www.komunalacvrbas.rs.","KontaktPodaciInternetProdaje":"Тел/факс: 021/706-575е-маил: office@komunalacvrbas.rsВеб адреса: www.komunalacvrbas.rs","Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":7,"NazivGrupe":"Početna","NazivGrupeZaLink":"POCETNA","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Početna"},{"Grupe":[{"IdGrupe":8,"NazivGrupe":"PJ Čistoća","NazivGrupeZaLink":"CISTOCA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":2,"NazivGrupe":"PJ Vodovod i kanalizacija","NazivGrupeZaLink":"VODOVOD_I_KANALIZACIJA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":10,"NazivGrupe":"Sektor marketinga","NazivGrupeZaLink":"MARKETING","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":9,"NazivGrupe":"Sektor za opšte i pravne poslove","NazivGrupeZaLink":"OPSTI_I_PRAVNI_POSLOVI","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":11,"NazivGrupe":"Sektor za ekonomske i pravne poslove","NazivGrupeZaLink":"EKONOMSKI_I_PRAVNI_POSLOVI","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":13,"NazivGrupe":"Služba interne kontrole i revizije","NazivGrupeZaLink":"INTERNA_REVIZIJA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":23,"NazivGrupe":"Sektor za prostorno planiranje, urbanizam i projektovanje","NazivGrupeZaLink":"PLANIRANJE_URBANIZAM","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Organizacija"},{"Grupe":[{"IdGrupe":26,"NazivGrupe":"Сектор за информационе и комуникационе технологије плана и анализе","NazivGrupeZaLink":"__________________________","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Организација"},{"Grupe":[{"IdGrupe":4,"NazivGrupe":"Javne nabavke","NazivGrupeZaLink":"JAVNE_NABAVKE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Javne nabavke"},{"Grupe":[{"IdGrupe":3,"NazivGrupe":"Izveštaji i odluke","NazivGrupeZaLink":"IZVESTAJI_I_ODLUKE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Izveštaji i odluke"},{"Grupe":[{"IdGrupe":31,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"PROGRAMI_POSLOVANJA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":32,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"FINANSIJSKI_IZVESTAJ","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":22,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"PRAVILNICI_PREDUZECA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":25,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"PONUDE","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":28,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"https://www.youtube.com/channel/UCMn3RvKImlIzrjDxrpszHig/featured?view_as=subscriber","Link":"https://www.youtube.com/channel/UCMn3RvKImlIzrjDxrpszHig/featured?view_as=subscriber","Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":29,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"https://www.facebook.com/jkpkomunalacvrbas/","Link":"https://www.facebook.com/jkpkomunalacvrbas/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Meni"},{"Grupe":[{"IdGrupe":6,"NazivGrupe":"Kontakt","NazivGrupeZaLink":"KONTAKT","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Kontakt"},{"Grupe":[{"IdGrupe":14,"NazivGrupe":"Istorijat firme","NazivGrupeZaLink":"ISTORIJAT_FIRME","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":16,"NazivGrupe":"Rukovodstvo","NazivGrupeZaLink":"RUKOVODSTVO","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":24,"NazivGrupe":"Nadzorni odbor","NazivGrupeZaLink":"NADZORNI_ODBOR","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":17,"NazivGrupe":"Galerija","NazivGrupeZaLink":"GALERIJA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":21,"NazivGrupe":"Drugi o nama","NazivGrupeZaLink":"DRUGI_O_NAMA","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"O nama"},{"Grupe":[{"IdGrupe":18,"NazivGrupe":"Vesti","NazivGrupeZaLink":"VESTI","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":19,"NazivGrupe":"Usluge","NazivGrupeZaLink":"USLUGE","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":20,"NazivGrupe":"Raspored sahranjivanja","NazivGrupeZaLink":"RASPORED_SAHRANJIVANJA","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Informacije"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"KVB","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":false,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":false,"Godine":[2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":false,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false},"IdSkladista":0,"Skladista":[],"GrupeArtikala":[],"Brendovi":[],"Akcije":[{"IdAkcije":1,"NazivAkcije":"AKCIJA","OpisAkcije":"AKCIJA","DoDatuma":"\/Date(1472378160000)\/","IdDMS":1,"PutanjaSlike":null,"Aktivna":true,"IdArtikla":0}],"Kriterijumi":[]}

Akord Web

Akord Micro - Poslovni softver za preduzeća sa jednostavnim robno-materijalnim poslovnim procesima.

Akord Basic - Poslovni softver za preduzeća sa srednje zahtevnim robno-materijalnim i računovodstvenim poslovnim procesima.

Akord Start - Poslovni softver za fakturisanje i praćenje uplata. Probajte odmah.

AKORD
{"AdresaProfila":"KomunalacVrbas","Pib":"109078726","KratkiNazivFirme":"JKP KOMUNALAC VRBAS","Delatnost":null,"Mesto":"Vrbas","Telefon":"021/706-575","Mail":"office@komunalacvrbas.rs","SajtFirme":"www.komunalacvrbas.rs","OznakaDrzave":"RS","OpisFirme":"Инфо број: 0800 021 102, 021 706 575, Капела (0-24): 064 847 4308, 064 847 4359, ПЈ Водовод и канализација (0-24): 021 706 085, ПЈ Чистоћа 021 706 083","IdBaze":2,"IdFirme":2,"PutanjaLogoa":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/2-2-870ae0f9-2295-4fcb-9727-ccad97b8f141.png","PutanjaBanera":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/2-2-e6b2b9ff-9706-4d37-9e25-30e27722f045.png","PutanjaPozadine":"https://akorddms.blob.core.windows.net/files/2-2-1ee2ee8d-aafa-4024-9aa0-64f8b00177eb.jpg","GlavnaBoja":4,"Slike":[],"IdDMSSlike":451,"MailInternetProdaje":"office@komunalacvrbas.rs","Footer":"Тел/факс: 021/706-575, Инфо број: 0800 021 102, е-маил: office@komunalacvrbas.rs, Веб адреса: www.komunalacvrbas.rs.","KontaktPodaciInternetProdaje":"Тел/факс: 021/706-575е-маил: office@komunalacvrbas.rsВеб адреса: www.komunalacvrbas.rs","Meni":[{"Grupe":[{"IdGrupe":7,"NazivGrupe":"Početna","NazivGrupeZaLink":"POCETNA","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Početna"},{"Grupe":[{"IdGrupe":8,"NazivGrupe":"PJ Čistoća","NazivGrupeZaLink":"CISTOCA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":2,"NazivGrupe":"PJ Vodovod i kanalizacija","NazivGrupeZaLink":"VODOVOD_I_KANALIZACIJA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":10,"NazivGrupe":"Sektor marketinga","NazivGrupeZaLink":"MARKETING","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":9,"NazivGrupe":"Sektor za opšte i pravne poslove","NazivGrupeZaLink":"OPSTI_I_PRAVNI_POSLOVI","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":11,"NazivGrupe":"Sektor za ekonomske i pravne poslove","NazivGrupeZaLink":"EKONOMSKI_I_PRAVNI_POSLOVI","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":13,"NazivGrupe":"Služba interne kontrole i revizije","NazivGrupeZaLink":"INTERNA_REVIZIJA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":23,"NazivGrupe":"Sektor za prostorno planiranje, urbanizam i projektovanje","NazivGrupeZaLink":"PLANIRANJE_URBANIZAM","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Organizacija"},{"Grupe":[{"IdGrupe":26,"NazivGrupe":"Сектор за информационе и комуникационе технологије плана и анализе","NazivGrupeZaLink":"__________________________","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Организација"},{"Grupe":[{"IdGrupe":4,"NazivGrupe":"Javne nabavke","NazivGrupeZaLink":"JAVNE_NABAVKE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Javne nabavke"},{"Grupe":[{"IdGrupe":3,"NazivGrupe":"Izveštaji i odluke","NazivGrupeZaLink":"IZVESTAJI_I_ODLUKE","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Izveštaji i odluke"},{"Grupe":[{"IdGrupe":31,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"PROGRAMI_POSLOVANJA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":32,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"FINANSIJSKI_IZVESTAJ","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":22,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"PRAVILNICI_PREDUZECA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":25,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"PONUDE","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":28,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"https://www.youtube.com/channel/UCMn3RvKImlIzrjDxrpszHig/featured?view_as=subscriber","Link":"https://www.youtube.com/channel/UCMn3RvKImlIzrjDxrpszHig/featured?view_as=subscriber","Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":29,"NazivGrupe":"Grupa","NazivGrupeZaLink":"https://www.facebook.com/jkpkomunalacvrbas/","Link":"https://www.facebook.com/jkpkomunalacvrbas/","Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Meni"},{"Grupe":[{"IdGrupe":6,"NazivGrupe":"Kontakt","NazivGrupeZaLink":"KONTAKT","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Kontakt"},{"Grupe":[{"IdGrupe":14,"NazivGrupe":"Istorijat firme","NazivGrupeZaLink":"ISTORIJAT_FIRME","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":16,"NazivGrupe":"Rukovodstvo","NazivGrupeZaLink":"RUKOVODSTVO","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":24,"NazivGrupe":"Nadzorni odbor","NazivGrupeZaLink":"NADZORNI_ODBOR","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":17,"NazivGrupe":"Galerija","NazivGrupeZaLink":"GALERIJA","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":21,"NazivGrupe":"Drugi o nama","NazivGrupeZaLink":"DRUGI_O_NAMA","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"O nama"},{"Grupe":[{"IdGrupe":18,"NazivGrupe":"Vesti","NazivGrupeZaLink":"VESTI","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":19,"NazivGrupe":"Usluge","NazivGrupeZaLink":"USLUGE","Link":null,"Title":"Akord Web"},{"IdGrupe":20,"NazivGrupe":"Raspored sahranjivanja","NazivGrupeZaLink":"RASPORED_SAHRANJIVANJA","Link":null,"Title":"Akord Web"}],"NazivMenija":"Informacije"}],"PrikazVPCeneNaIP":false,"OznakaBaze":"KVB","GoogleAnalyticsKey":"","DozvoljenaRegistracija":false,"DozvoliPrijavuNaWebSajt":false,"Godine":[2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024],"PrikazIdArtikla":null,"PrikazStarogIdArtikla":null,"PrikazKataloskogBroja":null,"SakrijCeneAkoKorisnikNijeUlogovan":false,"OznakaValute":"RSD","InterniKurs":1.00000000,"NePrikazujRabat":false,"PrikazujInterniKursSamoUlogovanima":false,"InterniKurs2":1.00000000,"PosebnaCenaZaNeulogovaneKorisnike":false,"SamoCeneUValuti":false}
https://akord.rs/ProdajaAjax/UrlIzAkorda
Registruj se
Prijavi se
Početna Организација Javne nabavke Izveštaji i odluke Kontakt
Kratak pregled artikala u korpi
ID NAZIV KOLIČINA
Kratak pregled artikala odabranih za poredjenje
ID NAZIV

Politika privatnosti

Тел/факс: 021/706-575, Инфо број: 0800 021 102, е-маил: office@komunalacvrbas.rs, Веб адреса: www.komunalacvrbas.rs.